0

Retourneren

Matrabike doet niet moeilijk

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw bestelling niet bevalt. Matrabike doet hierover niet moeilijk. Natuurlijk doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk over uw aankoop te informeren. Maar een fiets, daar moet u natuurlijk ook eventjes op zitten, daarom bieden wij onze webshop klanten een bedenktijd van 14 dagen, welke ingaat op de dag na ontvangst van de aankoop. In deze periode van 14 dagen beslist u of u uw aankoop wilt houden, of deze toch retour wilt sturen en hiermee gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Het herroepingsformulier ontvangt u ook per mail als bijlage van uw orderbevestiging, indien gewenst kunt u daar gebruik van maken binnen 14 dagen.

Download herroepingsformulier

 

Let op: De retourprocedure voor aankopen in één van onze winkels is wettelijk anders geregeld. U heeft dan een bedenktijd van 8 dagen om uw aankoop retour te sturen. U kunt de aankoop ongebruikt retourneren en ontvangt u van ons een tegoedbon voor het bedrag van uw aankoop.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herroepingsrecht? 

Het herroepingsrecht voor koop op afstand, zoals in Europese richtlijnen beschreven, houdt het volgende in.

  • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Matrabike Retail B.V., Gompenstraat 21, 5145 RM te Waalwijk, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
  • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug op hetzelfde bankrekeningnummer waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor u zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

  • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen in één van onze winkels. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  • Wanneer u niet in staat bent om de goederen in te leveren bij één van onze winkels kunnen wij deze voor u op laten halen. De directe kosten van €27,50 voor het terugzenden of het omruilen van een fiets komen voor uw rekening.
  • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.”. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herroepings procedure

Om uw aankoop retour te sturen volgt u het volgende stappenplan:

Klantenservice overzicht

Klantenservice 0416-342012 Openingstijden: 09:00 - 17:00
Zoeken

Vul een productnaam, merk of eigenschap in.

Winkelwagen

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.
Kunnen wij u helpen?

0416-342012